ENFERMERO/A

SANT ANDREU SALUT FUNDACIÓ PRIVADA
ENFERMERO/A

Experiencia

No requerida

Tipo de contrato

Contrato Indefinido

Posición

Enfermera/o

Rango Salarial

Entre 20.000 y 25.000€ brutos anuales

Descripción

Les tasques principals de la vacant, son les següents: 

 

 • Verificar l’existència del material necessari per a la realització de les activitats pròpies de cada  servei i així tenir-ne cura.
 • Rebre i emetre informació verbal i escrita si s’escau, per a la correcta coordinació segons normes establertes en el centre.
 • Realitzar la higiene dels usuaris en funció de les seves necessitats i del pla de cures.
 • Mobilitzar l’usuari en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada.
 • Ajudar a la deambulació de l’usuari assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures.
 • Portar a terme el Pla d’activitats de la vida diària pautat segons les necessitats del resident i registres posterior al programa informàtic.
 • Realitzar programes de control de esfínters i reeducació de les Activitats  Bàsiques de la Vida Diària
 • Administrar medicaments per via oral, rectal i tòpica, segons la pauta mèdica.
 • Distribuir els menjars i recolzar la ingesta en els usuaris que així ho requereixin, tenint especial cura de les disfàgies.
 • Realitzar la neteja i desinfecció del material i instrumental.
 • Mantenir l’ordre, neteja i condicions higienicosanitàries de l’habitació del usuari.
 • Participar en el control d’infeccions (Aïllaments en casos de infeccions multiresistents).
 • Detectar i informar al responsable de les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales en els diferents tipus d’usuaris, en el seu àmbit de competències.
 • Donar recolzament psíquic bàsic al usuari per millorar les seves condicions de vida, en el seu àmbit de competències.
 • Promoure actituds i hàbits d’autocura dels usuaris.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip.